Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Seniori (9 a viac rokov)

Fanny na adopciu Fanny

Pohlavie: Sučka
Vek: 9.5
Rasa: SAO
Kastrácia: kastrovaný

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk