Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Kontakt

Adresa: J. Donovala č. 337, 908 41 Šaštín-Stráže, Slovenská republika
Mobil: +421 949 263 199
Mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 421 570 64
Otváracie hodiny: nemáme (na obhliadku psa sa treba vopred telefonicky dohodnúť)

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk