Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Sofi
Sofi na adopciu

Pohlavie: Sučka
Vek: 6.6
Rasa: Nemecký ovčiak
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 23.03.2018
Patróni:

Antispam kód

Sofinku sme vzali z nevhodných podmienok. Je to šteniatko NO, bláznivá a trochu divoká. Bola u nášho super výcvikára, aby sa naučila základnú poslušnosť.

Sofia je už doma, skľudnila sa, už čaká len na svojho človeka. Kto si zoberie skvelú sučku?

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk