Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Gerda
Gerda na adopciu

Pohlavie: Sučka
Vek: 0
Rasa:
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 29.10.2010
Patróni:

Antispam kód

Gerda je u nás na prevýchove. Trochu plachá fenočka, ktorá s ľuďmi asi veľmi dobré skúsenosti nemá. Pomaly sa učí, že človek tu nie je iba na ubližovanie a bitie, ale že dokáže aj pohladiť a pritúliť. Kým však bude možné adoptovať ju, chvíľku to ešte potrvá - aj keď už občas príde aj na zavolanie...

Gerdu je možné zatiaľ adoptovať jedine virtuálne. Ak si však chvíľku počkáte, dočkáte sa aj normálnej adopcie. Tak chcete ju?

31.01.2011: Gerda je uvoľnená na normálnu adopciu. Strachu sa zbavila, príde na zavolanie, možno sa jej bude treba trochu viac venovať, ale inak už môže odísť.

Z Gerdy je normálny šťastný pes, vďaka ľuďom, ktorí mali trpezlivosť...

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk