Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Uma
Uma na adopciu

Pohlavie: Sučka
Vek: 4.6
Rasa: Amstaff
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 30.12.2020
Patróni:

Antispam kód

Boli sme ju zobrať 30.12. Žiaľ, majiteľka je ťažko chorá a nemohla sa o ňu viac starať. To vidno aj na celkovej socializácii a správaní sa sučky. Uma je jednoducho neriadená strela. Je však inteligentná a rýchlo pochopí, čo sa po nej žiada.

Ten, kto ju adoptuje, bude s ňou však musieť pracovať ďalej a nastaviť jej mantinely. K malým deťom len v sprievode rodičov, aby ich od radosti nezhodila. Voči ľuďom je absolútne bezproblémová, voči psom takisto. Zatiaľ je v pohode aj so sučkami.

 

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk