Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Gia
Gia na adopciu

Pohlavie: Sučka
Vek: 22.2
Rasa: nemecký ovčiak
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 14.05.2004
Patróni: rodina Pániková

Antispam kód

V piatok 24.3.2017 nás navždy opustila naša staručká milovaná Giuška. Už nevládala a museli sme urobiť to posledné najstrašnejsie rozhodnutie, aby mohla odisť aspoň ako-tak dôstojne. Mala by cca 15 rokov. Gia, odpust, bola si s nami 13 rokov.

 

 

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk