Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Akela
Akela na adopciu

Pohlavie: Pes
Vek: 0
Rasa:
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku:
Patróni:

Antispam kód

† 10.9.2013

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk