Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Tlačivá na 2% z dane na rok 2023

Aj tento rok nám môžete pomôcť 2% z dane.

Identifikačné údaje (údaje o prijímateľovi):
IČO:  42157064
Právna forma:  Občianske združenie
Obchodné meno (názov):  Záchranný koráb
Sídlo / ulica:  J. Donovala 
Súpisné / orientačné číslo:  337
PSČ:  908 41 
Obec:  Šaštín-Stráže

Pre zamestnanca:

Vyhlásenie 

Potvrdenie o zaplatení dane 

Pre firmu:

Daňové priznanie pre právnické osoby 

Potvrdenie o podaní DP PO 

Pre SZČO:

Daňové priznanie typ A 

Daňové priznanie typ A - potvrdenie 

Daňové priznanie typ B  

Daňové priznanie typ B - potvrdenie  

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

 

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Údaje o vami vybratom daňovníkovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou (do výšky 2% zo zaplatenej dane), ktorú mu chcete poukázať.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na ľubovolný daňový úrad.
 6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % v prospech vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2023

 

 1. Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech vami vybraného prijímateľa.
Zdieľať
Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk