Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk
Kari
Kari na adopciu

Pohlavie: Sučka
Vek: 2.4
Rasa: Mix
Kastrácia: kastrovaný
Dátum prijatia do útulku: 12.05.2021
Patróni:

Antispam kód
Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk