Záchranný koráb

Tel.č.:   +421 949 263 199
E-mail: zachrannykorab@zachrannykorab.sk

Mačky a kocúri

Joko na adopciu Joko

Pohlavie: Mačka
Vek: 2.1
Rasa: Európska mačka
Kastrácia: kastrovaný

Záchranný koráb © 2014 | Created by www.disweb.sk